Personalutvecklingslösningar

Personalutvecklingsbehov

Dagens arbetsgivares stora utmaning är att höja prestationsnivån och möta personalens förväntningar på det mest kostandseffektiva sättet. Harrisons personalutvecklingssystem möter den utmanining på ett unikt sätt genom ett brett sortiment av applikationer som inriktas på utvecklingsbehov för specifika jobb, matchar rätt person till rätt plats, underlättar personalengagemang, utvecklar jobbspecifika kompetenser, främjar kärnvärdena, snabbar upp ledarutvecklingen samt låter chefer coacha och engagera sina medarbetare.

Förutseende Jobbanalys

Harrisons Jobbnalyssystem, baseras på vårt bibliotek med 6500 undersökta Job Success Formulas, som använder kundanpassade bedömningar som ger chefen möjlighet att fokusera jobbspecifika färdigheter och beteendekompetenser som underlättar att de anställdas framgång. Testet mäter 175 beteendemässiga egenskaper, inklusive kontraproduktiva tendenser som kan äventyra framgången i specifika jobb. Nyckelrapporterna inkluderar:

  • Framgångsanalys
  • Utveckling för befattning
  • Hur kan man leda, utveckla och & behålla
  • Utvärdering av paradoxer
  • Egenskaper och definitioner
  • Beteendemässig analys
  • Engagemangsanalys för arbete/organisationskultur

Samanlänka Arbetsgivarens och & Arbetstagarens behov

Harrison Assessment Talent System™ kartlägger den anställdes förutsättningar för ett specifikt jobb vilket gör det lätt att låta anställda få roller som utnyttjar hela deras potential. Organizationens affärsmål ligger i linje med de anställdas personliga målsättningar, passion och förväntningar. Genom att understryka organisationens intresse för de anställdas behov, ökar du prestationen, engagemanget och chansen att behålla dina medarbetare.

Den patentskyddade SmartQuestionnaire™ mäter hela spektrat av arbetsplatsrelevanta frågeställningar på bara 25 minuter. Enjoyment Performance tekniken bygger på att tillfredställa individuella anställdas behov och önskemål, samtidigt som den identifierar ett omfattande antal faktorer relevanta för att utvärdera jobbspecifik prestation. Resultatet blir en högre utvecklingstakt och ännu mer kostnadseffektiva personalinvesteringar.

Chefen får ett verktyg för att kunna följa varje medarbetatares engagemang och utveckling, såväl som att coacha varje medarbetare baserat på deras individuella behov och mål. När chefen förstår den anställdes behov, vilja, motivatorer och attityder, är det lätt att sätta fingret på aventuella gap genom en dialog som syftar till att uppfylla gemensamma behov. Med det här verktyget har chefen möjlighet att tillsammans med den anställde ta fram och genomföra utvecklingsplaner som leder till att anställda utvecklar sin fulla potential och motivation att växa i din organisation.

Paradoxteknologin™ bestämmer noggrannt om en persons beteendetendenser är styrkor eller potentiella fallgropar i en given arbetsroll - något de flesta traditionella tester inte klarar av. Det ger också arbetsgivaren en möjlighet att trycka på det individen gör bra, samtidigt som man kan uppmuntra användningen av balanserande faktorer för att öka både prestationen och trivseln i jobbet. Insikten om din egen personlighet förbättrar relationer såväl som prestation. En effektiv personalutveckling ger starka band mellan medarbetare, chefer, coacher och team. Harrison ger de anställda den omfattande kunskapen och informationen som är nödvändig för att bygga dessa relationer. Resultatet blir en högre utvecklingstakt, bättre engagemang och en större vilja att stanna kvar.

Kontakta oss för mer information eller ta en titt på våra exempelrapporter för att förstå hur Harrison Assessments kan hjälpa dig att få ut det bästa av dina anställda.

Ytterligare information om personalutveckling