Rekryteringslösningar

Omfattande och effektiv jobbanalys

Harrison rekryteringslösningar ger dig möjligheterna att anställa rätt medarbetare - snabbt och effektivt. Vårt urval av 6500 Formler för framgång i arbetet (Job Success Formulas) gör det lätt för dig att skapa kundanpassade bedömningar. Med hjälp av vår jobbanalys kan du generera kundbedömningar automatiskt genom att använda egna jobbspecifika kriterium i samförstånd med andra deltagare i anställningsprocessen. Medan beslutsfattare i allmänhet tenderar att fokusera 7-10 favoritkriterium kan du synkronisera bedömningar och åsikter på upp till 150 egenskaper på några minuter. Bedömningar som förutsäger ett lyckat resultat i samförstånd på ett mycket enkelt sätt!

Utvärdering före anställning

Vår automatiskt genererade utvärdering före anställning målstyr dina specifika önskemål på kvalifikationer. Det mäter lämplighetsfaktorer som utbildning, erfarenhet och kunskaper och ger et "lämplighetsvärde" som sparar upp till 80% av din administration genom att rangordna sökande efter lämplighet. Detta tar bort behovet att läsa igenom alla ansökningshandlingar utom för de mest lämpade kandidaterna. Utöver att göra mycket grundliga rekryterings- och anställningsbeslut sparar arbetsgivare som använder Harrisons Rekryteringslösningar tid i anställningsprocessen och minimerar därmed anställningskostnader. Kanske det mest väsentliga: systemet ger en övergripande poäng som "röd tråd" för varje steg i rekryteringsprocessen vilket säkerställer att de lämpligaste kandidaterna blir anställda.

Beteendemässiga bedömningar

För de sökande som klarar kvalifikationskraven, går bedömningsprocessen genast vidare till ett beteendemässigt frågeförmulär. Resultatet kalkyleras baseras på gällande jobanalys för det specifika jobbet. Det väljer automatiskt från 175 faktorer för att bara ta med jobbspecifikt beteendemässiga krav. Förutom bedömningen av de beteendemässiga kompetenserna, utvärderar systemet också troligt engagemang och jobbtillfredsställelse för den sökande. Genom att fokusera på både arbetsgivarens och arbetstagarens behov, mäter Harrison i vilken grad de gemensamma behoven uppfylls. Detta resulterar i att personalen är mer engagerad och stannar kvar längre. Lägg dessutom till de lättfattliga rapporterna som ger chefen verktyg för att underlätta anställningsstarten. Att komma igång snabbt ligger också i bådas intresse, det skapar engagemang och ökad prestationsnivå.

Unik Teknologi

Harrisons patenterade SmartQuestionnaire™ innefattar flertalet lager av teknologiska och psykologiska mekanismer för att upptäcka och förebygga fusk samtidigt som det minimerar tiden det tar att genomföra testet (25 minuter). Harrisons ParadoxTechnology™ avslöjar om starka beteendemässiga tendenser faktiskt är styrkor eller potentiella fallgropar i en given arbetsroll - något andra andra bedömningssystem inte klarar av. Enjoyment Performance Metodologin förutsäger med säkerhet prestationer, engagemang, bibehållande av personal, arbetstillfredsställellse och karriärpotential. Harrisons beslutsanalyser identifierar de faktorer som underlättar eller försvårar ett framgång i arbetet.

Intervju på en högre nivå

Harrison Assessments automatiserade process och rekryteringssystem ökar kvalitén på anställningsintervjuerna dramatiskt genom att konsekvent fokusera nyckelfaktorer för framgång och avslöja beteendemässiga problem som normalt tar månader eller år att upptäcka. Systemet utnyttjar kandidatens erfarenhet genom att låta intervuaren fokusera på att möta ömsesidiga behov snarare än enbart organisationens. Harrison Assessments förser den som anställer nyckelinformation för att kunna erbjuda toppkandidaten det den vill ha.

Kontakta oss för mer intformation eller titta på våra exempelrapporter för att se hur Harrison Assessments kan hjälpa till med era rekryteringsbehov.

Ytterligare Rekryteringsinformation