Harrison Assessments - Exempelrapporter

Harrison Assessments erbjuder de mest detaljerade och informativa rekryteringsrapporterna i branschen. Våra rapporter är specifika för varje person och varje befattning. Rapporterna är i PDF-format och kräver Adobe Acrobat Reader för att kunna se dem. Om du inte har Adobe Acrobat Reader, klicka här för att ladda ner Adobe Acrobat.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner rapporten.

Rekryteringsrapporter

•   Framgångsanalys (PDF 165kb)

Jämför en person med alla behov av egenskaper som krävs för ett visst jobb. Rapporten visar potentiell positiv eller negativ påverkan på arbetsprestationen för varje egenskap.

•   Hur kan man attrahera denna sökande (PDF 88kb)

Förser intervjuaren med rätt information för att övertyga rätt kandidat att ta jobbet.

•   Interviuguide (PDF 88kb)

Förser intervjuaren med nyckelfrågor avseende behörighet och de beteendemässiga frågor som utgör grunden för att effektivt utvärdera den sökandes kvalifikationer och guiden tillhandahåller en metod för att poängsätta intervjun.

•   Rekryteringspaket (PDF 264kb)

När de körs från en rekryteringskampanj, kommer rapporterna i paket och innehåller hänsyn tagna till behörighet, lämplighet intervjuresultat. Detta paket innefattar rapporterna; Framgångsanalys, Intervjuguide och Hur kan man attrahera denna sökande.

•   Att engagera och behålla medarbetare (PDF 104kb)

Analyserar organisationens arbetsmiljö i relation till medarbetarens förväntningar. Rapporten ger vägledning i att ytterligare öka personalens engagemang, prestation samt förbättra affärsresultatet.

Utvecklingsrapporter

•   Utveckling för befattning (PDF 102kb)

Ger en utvecklingsplan för var och en av de två viktigaste egenskaperna att förbättra prestationen för en specifik person i förhållande till ett specifikt jobb. En coachingguide, att utveckla speciella egenskaper hos dig själv eller hos andra, som gör dig än mer kompetent.

•   Hur kan man leda, utveckla och behålla (PDF 85kb)

Förenklar chefers förståelse för hur de ska hantera sina medarbetare för att bäst utnyttja deras styrkor, identifiera utmaningar och förebygga problem.

•   Framgångsanalys (PDF 161kb)

Jämför en person med alla behov av egenskaper som krävs för ett visst jobb. Rapporten visar potentiell positiv eller negativ påverkan på arbetsprestationen för varje egenskap.

•   Huvuddiagram och beskrivning (PDF 99kb)

Visar de viktigaste egenskaperna på en enda sida och tillåter därmed en effektiv analys av relationerna mellan olika egenskaper. Förutsätter vidareutbildning för att tolka (kan även markera väsentliga egenskaper i förhållande till ett jobb).

•   Paradoxdiagram och beskrivning (PDF 285kb)

Visar på det dynamiska förhållandet mellan de två egenskaperna i varje paradoxpar för (12 totalt). Möjliggör en analys av paradoxala beteenden (kan även markera väsentliga egenskaper i förhållande till ett jobb).

•  Sammanfattning och nyckelord (PDF 86kb)

Ger en sammanfattning och nyckelord över personliga egenskaper och behov. Ej jobbspecifik.

•   Egenskaper & definitioner (PDF 103kb)

Visar alla egenskaper och definitioner i poängordning för kandidaten i varje kategori. Högst poäng först (kan även markera väsentliga egenskaper i förhållande till ett jobb).

•   Att engagera och behålla medarbetare (PDF 104kb)

Analyserar organisationens arbetsmiljö i relation till medarbetarens förväntningar. Rapporten ger vägledning i att ytterligare öka personalens engagemang, prestation samt förbättra affärsresultatet.

Teamrapporter

•  Rapport för gruppgranskning (PDF 95kb)

Visar en grupp av anställda eller kandidater rankade i ordning efter bedömnings- eller prestationspoäng. Rapporten kan användas för djupare analys av förhållandet mellan egenskapspoängen och arbetsprestationen. Ett redskap för benchmarking av prestation eller forskning på vilka faktorer som skapar framgång i arbetet.

•  Huvuddiagram team (PDF 77kb)

Visar de viktigaste egenskaperna på en sida och tillåter därmed en effektiv analys av relationerna mellan olika egenskaper för olika teammedlemmar.

•   Teamparadox - diagram (PDF 511kb)

Visar grafiskt det dynamiska förhållandet mellan paradoxala beteenden för enskilda teammedlemmar.

•   Egenskaper export (XLS 37kb)

Ger en uppställning av datan som tillåter en enkel analys av egenskaperna hos en utvald grupp medarbetare. Rapporten är speciellt framtagen för att analysera förhållandet mellan egenskapspoängen och arbetsresultatet. Den visar de genomsnittliga poängen för högpresterande, melan- och lågpresterande såväl som poängen för varje enskild medarbetare på varje egenskap. Syftet är benchmarking av prestation eller forskning på vilka faktorer som skapar framgång i arbetet.

•   Att engagera och behålla medarbetare (PDF 345kb)

Analyserar organisationens arbetsmiljö i relation till en grupp av medarbetares förväntningar. Rapporten ger ledning i att ytterligare öka personalens engagemang, prestation samt förbättra affärsresultatet för en arbetsgrupp.

Karriärrapporter

•   Analys för karriär/framgång (PDF 125kb)

Jämför dina karriärpreferenser och intressen med arbetsuppgifter och behov i relation till arbetstillfredsställellse och framgång för de flesta jobben inom en given karriär.

•   Karriärutveckling (PDF 91kb)

Hjälper dig som söker en karriär att välja framgångsrikt genom att identifiera arbetsuppgifter, intressen, arbetsmiljö, kommunikation, motivation, beslutsfattande och ledaregenskaper som du gillar/har.

•   Karriärmöjligheter (PDF 108kb)

Listar dina "bästa" jobb efter trolig arbetstillfredsställelse.

•   Dina starkaste egenskaper (PDF 105kb)

Beskriver dina största styrkor. En del av de beskrivna styrkorna är paradoxala par där det kan se ut som motsatta eller motverkande men i själva verket är komplementära eller ger synergieffekter.

Klicka här för att få ett exempel på Framgångsanalysen som jämför DIG med ett jobb som passar dina personliga egenskaper.

Kontakta oss för mer information om hur Harrison Assessments kan hjälpa dig med dina HR-behov.