Harrison Assessments - Formler för framgång i arbetet

Problemet: Misslyckas med att anställa den bästa kandidaten

Företag anställer ofta fel kandidat eller misslyckas med att anställa den bästa kandidaten, eftersom de inte har ett systematiskt tillvägagångssätt samtliga behörighets- och beteendemässiga krav vilket är nödvändiga för att säkerställa framgång i arbetet. Få företag har tiden eller kunskapen för att skapa effektiva framgångsformler för ett specifikt jobb. Vi har färdiga formler som du kan använda utan extra kostnad.

Harrison Assessments Lösningar

Harrison Assessments löser det här kostsamma problemet genom at tillhandahålla formler för framgång i mer än 6500 olika arbeten för att hjälpa din organisation bedöma enkelt och säkert både behörighets- och lämplighetsfaktorer som leder till framgång i arbetet

Formler för framgång i arbetet - Behörighet

Behörighetsdelen i varje formel för framgång i arbetet utvärderar hur kandidaten står sig i förhållande till idealet i utbildningsnivå, erfarenhet och kompetenser baserade på organisations behov.

Formler för framgång i arbetet - Lämplighet

Lämplighetsdelen i varje formel för framgång i arbetet utvärderar hur kandidaten står sig i förhållande till en hel uppsättning av bekräftade lämplighets- eller beteendeemässiga egenskaper baserade på det specifika jobbet. Dessa kundanpassningsbara faktorerna omfattar attityder, motivatorer, kommunikation, intressen, värderingar i arbetet och arbetspreferenser.

Viktningsmöjligher

Formlerna för framgång i arbetet genererar såväl riktlinjer för viktning av intervjufrågor som specifika beteendemässiga frågor automatiskt. Dessa stödjer intervjuarens arbete att nå klarhet i de frågor som är avgörande för framgång i arbetet och ger en konsekvent metod att hålla räkningen för varje faktor. Harrisons system ger en sofistikerad men användarvänlig process för viktning, rangordning och kundanpassning av framgångsformler för framgång i arbetet som återspeglar organisationens specifika behov och grundläggande värderingar.

Rangordning av kandidater

Harrison Assessments framgångsformler för framgång i arbetet är utvecklade under mer än 26 års forskning och ger dig ett omfattande och integrerat rekryteringssystem. Det slutliga bedömningsresultatet mäter kandidaternas behörighet, lämplighet och intervjupoäng mot idealkandidaten för den aktuella positionen i organisationen.

Använd Harrison Assessments Lösningar och upplev kraften i framgångsformlerna för framgång i arbetet för att rekrytera/utveckla dina bästa medarbetare kostnadseffektivt. Be din Harrisonkonsult att hjälpa dig sätta upp dina unika kravprofiler som faktiskt återspeglar organisationens värderingar.

Kontakta oss för mer information eller titta på våra exempelrapporter för att förstå hur Harrison Assessments kan hjälpa er med era HR-behov.