Jobbanalys

Vektygslådan för jobbanalys ger den struktur som krävs för att analysera arbetslivserfarenhet, kompetenser, utbildning och den villighet som krävs för att fungera effektivt på jobbet. Analysen identifierar idealkraven, minimikraven och betydelsen för varje faktor.

Verktygslådan innefattar även analys av beteendemässiga faktorer som påverkar framgång i jobbet. Det ger riktlinjer utifrån undersökning av tidigare arbetsprestationer med hänsyn till det specifika jobbet och ger användaren möjlighet att justera de beteendemässiga kraven enligt den egna organisationens framgångsfaktorer.

Denna lilla investering i tid gör att du kan:

  • Enkelt identifiera och formulera de viktigaste faktorerna som leder till jobbframgång.
  • Anpassa dina utvärderingar baserat på en komplett uppsättning krav.
  • För-granskning för idealsökanden för att automatisera rekryteringsprocessen.
  • Rejät öka noggrannheten i utvärderingen genom ett mycket strukturerat sätt att definiera och mäta potentiell jobbframgång.
  • Underlättar konsensus bland beslutsfattare genom att klargöra en exakt formel som identifierar den idealiska kandidaten.
  • Återanvänd Formeln för framgång i arbetet (Job Success Formula), vilket minimerar det arbete som krävs för att utvärdera samma arbete vid rekrytering eller utveckling i framtiden.

Kontakta oss för mer information eller ta en titt på exempelrapporter för rekrytering för att se hur Harrison Assessments kan hjälpa dig med dina HR-behov.