Medarbetarengagemang | En enklare metod

Organisationens utmaning

Organisationer brottas fortlöpande med att hitta sätt att öka medarbetarnas engagemang på. Förändringar i lön och andra fördelar ger sällan de avgörande förbättringarna. Problemet är att en organisation som inte utnyttjar sin potential fullt ut är mindre lönsam.

Engagemang är ett delat ansvar

Nu kan du mäta de underliggande beteendefaktorerna som driver individuellt engagemang
-- medarbetarnas motivationsfaktorer och attityder

 • Identifiera skillnader mella förväntningar och motivationsfaktorer
 • Underlätta dialogen mellan medarbetare och chef
 • Främja delat ansvar för engagemang
 • Skapa en engagerande kultur

Ta nästa steg för att skapa ännu bättre engagemang! Samkör medarbetarnas underliggande faktorer med organisationens uttalade målsättningar för att maximera engagemanget.

Harrisons unika metod

Förutse prestationsnivå, engagemang och hur länge en medarbetare stannar kvar genom att matcha verifierade framgångsfaktorer med individens kompetens, behov och engagemangsfaktorer.

 • Ger Åtta mätbara grupper av engagemangsfaktorer
 • Gör bedömningen på individ, grupp och organisationsnivå
 • Ger omfattande rapporter med överblickbar resultattavla
 • Analyserar även förväntningar och tänkbara åtgärder

Samkör engagemangsstrategier med medarbetarnas förväntningar

Skapa en engagerande kultur

Harrison Assessments: Att engagera & behålla medarbetare ger dig en lista över tänkbara åtgärder baserat på individens förväntningar. Du kan därför planera och samordna en optimal strategi för att motivera på individuell, grupp- och organisationsnivå.

Använd Harrissons unika metod som hjälpmedel för att bedöma medarbetarnas förväntningar i följande dimensioner

 • Utveckling
 • Belöningar
 • Auktoritet och ansvar
 • Sociala förväntningar
 • Uppskattning
 • Kommunikation
 • Egna personliga förväntningar
 • Balans i livet

Kontakta oss för mer information eller kolla på våra provrapporter för att se hur Harrison Assessments kan hjälpa er att engagera era medarbetare.