Våra funktioner

6500 + Formler för framgång i arbetet (Job Success Formulas) - Vi gör det enkelt att skapa omfattande utvärderingar som passar dina specifika krav för framgång i jobbet. Vi hjälper företag att enkelt och korrekt bedöma de behörighets- och lämplighetsfaktorer som leder till framgång i jobbet.

Mer än 20 års forskning kring prestation. - Harrison Assessments lösningar bygger på mer än 20 års forskning kring prestation som fokuserar på att förstå skillnaderna mellan högpresterande och lågpresterande medarbetare.

Utvärderar Behörighet - Behörighetsdelen i varje "Formel för framgång i arbetet" (Job Success Formula) utvärderar hur de sökande möter den ideala nivån av utbildning, erfarenhet och kompetenser som bygger på våra beprövade framgångsformler.

Utvärderar Lämplighet - Lämplighetsdelen i varje "Formel för framgång i arbetet" (Job Success Formula) utvärderar hur varje sökande kan jämförs med en komplett uppsättning av lämplighetfaktorer såsom attityder, motivation, social kompetens, intressen, arbetsvärderingar och arbetspreferenser. De flesta system mäter bara personlighet.

Mer än 175 olika egenskaper utvärderas - Våra lösningar utvärderar över 175 beteendemässiga egenskaper, medan de flesta utvärderingar i branschen bara mäter 10 till 20.

SmartQuestionnaire™ - Avancerad teknik för korsreferenser gör över 8.000 jämförelser, vilket ger motsvarande mängd information som 2700 flervalsfrågor på mindre än 30 minuter.

Testautentisering - Alla försök att lura våra SmartQuestionnaire™ upptäcks omedelbart med hjälp av mer än 150.000 korsreferenser av svaren. Det hanterar frågan om försök att manipulera svaren bättre än något annat frågeformulär för utvärdering i branschen.

ParadoxTechnology™ - Våra lösningar identifierar på ett effektivt sätt exceptionella styrkor och negativa egenskaper eftersom de bygger på principen att varje egenskap har potential att vara antingen produktiv eller kontraproduktiv, beroende på andra balanserande egenskaper.

Ledarutveckling - ParadoxTechnology™ erbjuder mycket specifik information om enskilda anställda angående deras arbetstillfredsställelse och individuella behov. Denna information gör det möjligt för chefer att enkelt korrigera sitt beteende för att bli bättre ledare och effektivare på att utveckla människor.

Performance-Enjoyment (ung Prestation-Trivsel) Metodiken - Vi hjälper företag att förutsäga prestation, arbetstillfredsställelse och möjlighet att behålla den sökande. Det möjliggör också för företag att motivera människor och öka deras prestation genom att tilldela roller och ansvar som ger dem den högsta graden av arbetstillfredsställelse.

Utvecklingsplaner - Vi erbjuder individuella utvecklingsplaner som vägleder den anställde att utveckla särskilda egenskaper som leder till jobbframgång.

För-utvärdering - Harrison Assessments för-utvärderar både behörighet och lämplighet, och kan därmed eliminerar upp till 80% av det administrativa arbetet genom att identifiera och sortera kandidaterna enligt deras samlade kvalifikationer. Detta minskar drastiskt antalet CV som måste läsas och anställningsintervjuer som krävs för att hitta den bästa kandidaten.

Att hålla koll på den sökande - Sökande rangordnas automatiskt och läggs upp på en lista. Vår automatiserade system för att meddela de sökande kommer inte bara att spara mycket tid för ditt företag, det är bekvämt för de sökande och kommer att presentera ditt företag på ett professionellt sätt.

Anställningsintervjun - Våra automatiskt genererade arbetsblad för anställningsintervjun hjälper arbetsgivaren genom hela intervjun för att ytterligare utvärdera behörigheten för varje utvald kandidat. Våra arbetsblad för intervjun ger också anpassningsbara beteendemässiga intervjufrågor och riktlinjer för att poängsätta för att ytterligare utvärdera lämpligheten och producera en totalpoäng.

Uppfyller alla rättsliga krav - Våra bedömningar uppfyller alla rättsliga krav i USA Equal Employment Opportunity Commission (EEOC).

XML integration - Om du använder fler bedömningsmetoder, som ett IQ-test till exempel, kan resultaten integreras i Harrison Assessments anställningsprocess. Om du redan har en ATS kan Harrison Assessments lösningar enkelt utbyta data.