Bli Harrison Partner

Gå med i vårt nätverk av tusentals Harrison Talent Solutions Partners världen över. Fördelarna omfattar:

Harrison Suitability Assessment gör det lätt att övertyga kunder med resultat som pekar på både de starkaste egenskaperna och potentiella fallgropar.

  • Ett heltäckande personalutvecklingssystem omfattande; medarbetarutveckling, teamutveckling, prestationsutveckling, rekrytering, beteendeutveckling, successionsplanering och karriärplanering. Detta ger dig möjligheter att intressera kunder att uppfylla sina behov.
  • Den systematiska och tydliga metoden i Harrison gör det enkelt att skapa ett förtroende hos kunderna.
  • Vår arbetsinriktade bedömning är användbar i personalarbetets hela livscykel och ger dig möjlighet att vara bäst när det gäller talent management.
  • Harrisons världsomspännande nätverk av skickliga personalutvecklingskonsulter ger dig en utmärkt plattform för lärande och utveckling samt många användningsområden via samma data.
  • Kostnadsfria årliga regionala konferenser ger dig möjlighet att hänga med i utveckling och trender map. talent management samtidigt som du uppdaterar dina kunskaper.
  • Vår intäktsfördelningmodell ger ett betydande inkomstpåslag.

Skicka förfrågan

Vi svarar och/eller sätter dig i kontakt med lämplig lokal konsult inom 1 arbetsdag .

* Nödvändig

* Namn
* Din funktion
Intresse
* Telefon
* Mailadress
Land
State/Province
Kommentarer