Talent Management: Passion och affärsresultat med samma mål

Harrison Assessments prisbelönta lösningar överträffar andra talent management system och personlighetstester genom att jämföra människors kvalifikationer och passioner med kraven i företagsspecifika jobb. Vår unika Paradoxteknologi™lyfter fram medarbetare och jobbsökare som har tre gånger högre sannolikhet att nå affärsresultat. Spara upp till 70% administrativ tid med vår rekryterings och successionsplanerings lösningar. Engagera och behålla nyckelmedarbetare samtidigt som du bygger högpresterande team med vårt unika verktyg förpersonalutveckling och medarbetarengagemang. Pröva gratis nu!
Rekrytering
Anställ och behåll toppkandidaterna
Personalutveckling
Belyser styrkor och svagheter
Medarbetarengagemang
Skapa en engagerande kultur
Successionsplanering
Automatisera talanghanteringen

Harrison Talent Life Cycle Solutions

Att skapa engagemang och behålla personal kräver mer än ett vanlig personlighetstest

Det här bedömningssystemet finns nu i sin helhet på svenska och förenklar HR-processen betydligt. Det här är en Talent Management Lösning för att mäta och bedöma människors kvalifikationer, vilja, behov, passion och mål i förhållande till organisationen och det specifika jobbet. Den innovativa utformningen överträffar ett vanligt personlighetstest och andra metoder eftersom det mäter 185 faktorer. Detta resulterar i rapporter som belyser det jobbspecifika medarbetarengagemanget, framgångsmöjligheter och gör det enklare att få behålla sin personal.
  • Stödjer beslut runt anställning eller befordran av interna och externa kandidater med en säker framgångsprognos för jobbet i fråga.
  • Stärker cheferna i beslutsfattandet med lättfattliga rapporter.
  • Kan enkelt kundanpassas i linje med era egna specifika jobb och som baseras på vårt jobbibliotek (6500+ jobb) som innehåller färdigställda arbetsbeskrivningar (Formler för framgång i arbetet). Självklart kan du även använda standardbeskrivningen också.
  • Utveckla samarbetsinriktat ledarskap och teamwork
  • Kundanpassa för att matcha era beteendekompetenser som kommunikation, innovation, EQ etc.
  • Stark validitet utan att diskriminera.
    ONLINEBEDÖMNINGAR PÅ ETT ENKELT SÄTT!